Ogłoszenia III Niedziela Adwentu

Paweł CzerwiecOgłoszenia

  1. W dzisiejszą Niedzielę Gaudete, rozpoczynają się kwartalne dni modlitw o życie chrześcijańskie rodzin.

Roraty i Nowenna do Dzieciątka Jezus w dni powszednie
o godz. 1700. Zachęcam serdecznie do udziału w nich, szczególnie dzieci.

Rozpoczynamy „ostatnią prostą” adwentowych przygotowań. Zewnętrzne oznaki przygotowań, takie jak czystość naszych domów i mieszkań, dekoracje świąteczne, przygotowania do wieczerzy wigilijnej, są ważne, lecz ważniejsza jest troska o duchowe przygotowanie, żeby Pan Jezus mógł się spotkać z nami w czystości naszych serc, uporządkowanych relacjach i pokoju wokół nas. Szczególną okazją ku temu będzie spowiedź św.

W naszej parafii spowiedź przedświąteczna będzie w środę (20 grudnia) od godz. 1400 do godz. 1700 z przerwą półgodzinną od godz. 1530. Będą księża z dekanatu. Zachęcam gorąco do skorzystania z sakramentu pokuty, przygotowując swoje serca na przyjście Pana.

 

  1. Bóg zapłać:

Rodzinom, które w minionym tygodniu sprzątały i ubierały kwiatami kościół. Bardzo proszę o porządkowanie naszej świątyni w tym tygodniu, mieszkańców Trześni z numerów od 6 do 16;

Składającym dzisiaj ofiary na tace w kopertach, w 3 niedzielę miesiąca, czy to wpłacane na konto parafialne, z przeznaczeniem na ogrzewanie kościoła;

Młodzieży, która w dniu wczorajszym i tydzień wcześniej roznosiła opłatki wigilijne do rodzin z parafii i wam za ofiary złożone przy tej okazji;

Tym, którzy składali dary dzieląc się z bliźnimi. Młodzieży za przeprowadzenie kiermaszu, osobom i rodzinom, które włączyły się do tej akcji, tym którzy składali ofiary przy tej okazji oraz naszemu Parafialnemu Oddziałowi Caritas za przygotowanie paczek i rozwiezienie do osób, rodzin z naszej parafii.

Wszystkich dobrodziejów i ofiarodawców polecam Dobremu Bogu i opiece naszej Fatimskiej Pani.

 

  1. We wtorek po Roratach zapraszam na spotkanie organizacyjne dzieci i młodzież, którzy będą chcieli włączyć się do Akcji Kolędników misyjnych w tym roku.

 

  1. W środę na godz. 1700 zapraszam kandydatów do bierzmowania z kl. 8 na spotkanie formacyjne w ramach obowiązkowych przygotowań do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej.

 

  1. Zwracam się z prośbą o pomoc przy dekoracjach świątecznych.

I tu bardzo proszę:

– parafian z Osiedla Mościska o dekorację wewnątrz kościoła,

– parafian z Trześni-Rudzisk i Ławnicy o przygotowanie

szopki,

– parafian z Woli Chorzelowskiej o dekoracje na zewnątrz

kościoła.

 

  1. Z naszej rodziny parafialnej Pan powołał do wieczności
    śp. Stanisława Jamroza z Trześni. Polećmy jego nieśmiertelną duszę Bożemu Miłosierdziu. Wieczne odpoczywanie …