Ogłoszenia 3 Niedziela Wielkiego Postu

Paweł CzerwiecOgłoszenia

  1. Dziś przypada 3 niedziela Wielkiego Postu.

Zachęcam gorąco do udziału w nabożeństwach pasyjnych w naszej parafii:

drogi krzyżowej w piątek o godz. 1630 oraz w niedzielę
godz. o 1430,

gorzkich żalów w niedzielę o godz. 1500.

 

  1. W środę młodzież zaprasza na comiesięczną Adorację, na wspólne uwielbienie Boga. W ramach obowiązkowych przygotowań do sakramentu bierzmowania zapraszam młodzież z klas 7 i 8. Adorację rozpoczniemy zaraz po Mszy św. wieczornej.

 

  1. W czwartek zapraszam Parafialną Radę Duszpasterską na spotkanie, na godz. 1700.

 

  1. Młodzież odwiedzi nasze domy byśmy mogli złożyć dobrowolną ofiarę na kwiaty do Grobu Pańskiego.

W najbliższą sobotę (18.03) młodzież uda się do Trześni, do obwodnicy, a w następną (25.03) do Mościsk, Ławnicy, Trześni Rudziska i Wiry oraz na Wolę Chorzelowską.

 

  1. Bóg zapłać rodzinom, które sprzątały nasz parafialny kościół w minionym tygodniu i złożyły ofiarę na kwiaty. Bardzo proszę o porządkowanie naszej świątyni w tym tygodniu, mieszkańców Trześni z numerów od 111 do 125.

 

  1. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. Obok niej są książeczki, które mogą pomóc dobrze wykorzystać czas Wielkiego Postu. Można je nabyć czy też zabrać, aby były one taką właśnie pomocą dla nas czy naszych bliskich.

 

Prośba kierowana do nas parafian, aby nie parkować samochodów na chodnikach, ale wykorzystać na to miejsca parkingowe, do tego przystosowane.