Ogłoszenia 16 Niedziela Zwykła

adminOgłoszenia

1. W liturgii tygodnia:
– w poniedziałek św. Szymona z Lipnicy, prezb. – wspomnienie,
– w piątek św. Marii Magdaleny – święto,
– w sobotę św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy – święto.

2. W przyszłą niedzielę, po każdej Mszy św., błogosławieństwo kierowców i pojazdów mechanicznych z okazji wspomnienia św. Krzysztofa – patrona kierowców.

3. Dziękuję rodzinom, które sprzątały, dekorowały nasz parafialny kościół i skosiły trawę wokół świątyni w minionym tygodniu. Bardzo proszę o porządkowanie naszej świątyni i skoszenie trawy, jak będzie taka potrzeba w tym tygodniu, mieszkańców Trześni, z numerów 176 A, 235 do 237 B oraz 367 do 372.

4. Bóg zapłać naszemu rodakowi misjonarzowi, ks. Szymonowi Pietryce za głoszone dzisiaj do nas słowo Boże i za wczorajszą prezentację multimedialną przybliżającą pracę na misjach. Wspierajmy naszymi modlitwami misyjne dzieła naszego rodaka, a dzisiaj możemy uczynić to również materialnie ofiarami do puszek po Mszy św.

5. Wszystkim solenizantom, jubilatom ostatnich dni składamy najserdeczniejsze życzenia, niech Pan obdarza swym błogosławieństwem, Maryja ma w swej opiece. Tym, którzy wypoczywają na wakacjach i urlopach życzymy owocnego i błogosławionego wypoczynku, a wszystkim pracującym, wykonującym swe obowiązki dużo sił i szczerej Bożej radości z tego co czynią dla innych.
I niech w tym wszystkim umacnia nas Boże błogosławieństwo.