Ogłoszenia Uroczystość Wszystkich Świętych

adminOgłoszenia

1. W dzisiejszą niedzielę Kościół wychwala Pana Boga za wszystkich świętych, oficjalnie kanonizowanych, i tych, którzy w cichości wiedli święte życie. Radujemy się i wierzymy, że są w domu Ojca i swoją modlitwą pomagają nam – jeszcze pielgrzymującym, abyśmy nie ustawali na drogach wiary. Dzięki świętych obcowaniu są naszymi orędownikami w niebie.

2. W poniedziałek Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze św. o godz. 700, 900 poprzedzone wypominkami za naszych bliskich zmarłych oraz o 1630 Różaniec za zmarłych z wypominkami i po nim Msza św.

3. W środę wspomnienie św. Karola Boromeusza, biskupa.

4. W bieżącym roku, w aktualnych okolicznościach spowodowanych pandemią COVID-19, odpusty zupełne dla wiernych zmarłych będzie można uzyskać przez cały listopad, przy zmienionych warunkach i dostosowanych do sytuacji dziełach pobożnych. – Odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się, choćby tylko w myśli, za zmarłych przez poszczególne osiem dni, zwykle ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopada, dla pożytku wiernych może być przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone. – Odpust zupełny związany z dniem 2 listopada, ustanowiony na Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych dla tych, którzy pobożnie nawiedzają i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony nie tylko na niedzielę poprzedzającą lub następującą, albo na sam dzień Uroczystości Wszystkich Świętych, ale także na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.

Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko łącząc się duchowo z tymi wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte, oraz wykluczając wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mając intencję kiedy to tylko będzie możliwe spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego), odmówią pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny (na przykład Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy za zmarłych bliskich ich sercu), albo jeśli podejmą medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych, lub też jeśli wypełnią uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu cierpień i niedogodności swego życia. W związku z tym przez miesiąc listopad Msze św. w dni powszednie będą sprawowane o godz. 630 i 1700, by móc spełnić warunki odpustu, zwłaszcza przyjęcie Komunii św.

5. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W te dni Adoracja Najświętszego Sakramentu o godz. 1600, następnie Różaniec za zmarłych połączony z wypominkami i Msza św.
Spowiedź św. będzie w środę od godz. 1530. Do chorych udam się w piątek od godz. 800. Gdyby ktoś z jakiejś przyczyny nie chciał odwiedzin w tym miesiącu proszę to zgłosić.

6. Spotkania formacyjne przed przyjęciem sakramentów: – W pierwszy czwartek na godz. 1700 zapraszam kl. 3 wraz z rodzicami. – W pierwszy piątek zapraszam na godz. 1700 kl. 7 oraz kl. 8 wraz z rodzicami. Obecność obowiązkowa.

7. Dziękuję rodzinom, które w minionym tygodniu porządkowały i ubierały kwiatami naszą świątynię. Bardzo proszę o sprzątanie kościoła w tym tygodniu rodziny z Woli Chorzelowskiej numery od 34 do numerów 48.

8. W minionym tygodniu z naszej parafii odeszła do wieczności śp. Michalina Skiba z Mościsk. Polećmy jej nieśmiertelną duszę Bożemu Miłosierdziu. Wieczny odpoczynek …