Ogłoszenia 4 Niedziela Wielkiego Postu

Paweł CzerwiecOgłoszenia

  1. Czwarta niedziela Wielkiego Postu, zwana Niedzielą Laetare, której wyjątkowość podkreśla różowy kolor szat liturgicznych, wyznacza połowę przeżywanego okresu przygotowania paschalnego. Dlatego w polskiej tradycji nazywana była „śródpościem” albo „półpościem”. Warto uczynić pewne podsumowania i z jeszcze większym zaangażowaniem przeżyć drugą jego część. Wspaniałą okazją są nabożeństwa wielkopostne w naszej parafii:

drogi krzyżowej w piątek o godz. 1630 oraz w niedzielę o 1430,

gorzkich żalów w niedzielę o godz. 1500.

Gorąco i serdecznie zachęcam do udziału w tych nabożeństwach.

A także rekolekcje.

 

  1. Od jutra do środy (11 do 13 marca) dzieci i młodzież z naszej szkoły będą przeżywać szkolne rekolekcje wielkopostne. Nauki rekolekcyjne rozpoczynać się będą o godz. 830 i trwać będą do godz. 1000. Pamiętajmy w modlitwach o dzieciach, wypraszając dla nich i dla księdza rekolekcjonisty światło i moc Ducha Świętego, by mogły jak najowocniej przeżyć ten święty czas.

Parafialne zaś rekolekcje będą się odbywały w przyszłym tygodniu od wtorku do czwartku. Plan włącznie ze spowiedzią czwartkową będzie podany w przyszłą niedzielę. Również i parafialne rekolekcje obejmujmy naszą modlitwą, prosząc o błogosławione owoce i łaskę dobrej spowiedzi dla nas wszystkich.

 

  1. Bóg zapłać rodzinom, które sprzątały nasz parafialny kościół w minionym tygodniu. Bardzo proszę o porządkowanie naszej świątyni w tym tygodniu, mieszkańców Trześni, z numerów od 192 do 202.

 

  1. Bóg zapłać również rodzinom z Ławnicy, Mościsk, Rudzisk oraz Woli Chorzelowskiej, które złożyły ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego w dniu wczorajszym. Tu ogromne podziękowania dla młodzieży, która odwiedzając nasze domy włącza się czynnie w budowanie żywego kościoła naszej wspólnoty.

W najbliższą sobotę młodzież uda się od godz. 1000 do pozostałych rodzin z parafii, czyli z Trześni.