Ogłoszenia 29 Niedziela Zwykła

adminOgłoszenia

1. W dzisiejszą niedzielę przypada 44. rocznica wyboru papieża Jana Pawła II oraz obchodzimy XXII Dzień Papieski w Polsce pod hasłem „Blask Prawdy”. Dziękujemy Bogu za wieloletnią posługę papieża Polaka, a jednocześnie prosimy o jego wstawiennictwo, abyśmy wytrwali na wytyczonej przez niego drodze. Przy wyjściu z kościoła możemy wesprzeć żywy pomnik św. Jana Pawła II ofiarami do puszek na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia.
Nabożeństwo różańcowe dzisiaj rozpoczniemy montażem słowno muzycznym przygotowanym przez młodzież, związanym z naszym św. Papieżem, na który serdecznie zapraszam.
W przyszłą niedzielę Światowy Dzień Misyjny i składka na cele misyjne.

2. Nabożeństwa różańcowe w naszym kościele w dni powszednie o godz. 1730, a w niedzielę o 1400. Serdecznie zapraszam do udziału w tych nabożeństwach.
Bardzo proszę o prowadzenie Różańca w tym tygodniu:
Poniedziałek – wszystkie dzieci
Wtorek – kl. 6
Środa – wszystkie dzieci
Czwartek – kl. 4
Piątek – młodzież

3. W liturgii tygodnia:
– w poniedziałek św. Ignacego Antiocheńskiego, bpa i męcz.,
– we wtorek św. Łukasza, Ewangelisty,
– w czwartek św. Jana Kantego, prezb.,
– w sobotę św. Jana Pawła II, papieża.

4. W środę AGM zaprasza na wspólne uwielbienie Boga podczas Adoracji na godz. 1900. Na to spotkanie zapraszam szczególnie młodzież z kl. 7 i 8 przygotowującą się do sakramentu bierzmowania.

5. Dziękuję rodzinom, które w minionym tygodniu porządkowały i ubierały kwiatami naszą świątynię. Bardzo proszę o sprzątanie kościoła w tym tygodniu rodziny z Woli Chorzelowskiej z numerów od 59 i domów sąsiadujących po obu stronach drogi do końca zapola.

6. Bóg zapłać za ofiary składane dzisiaj, z racji 3 niedzieli miesiąca, na tace w kopertach, czy też wpłacane na konto z przeznaczeniem na cele parafialne. Wszystkich ofiarodawców polecam Bożej opiece i naszej Fatimskiej Pani.

7. Bardzo dziękuję osobom, które odpowiedzialnie podeszły do sprawy jaką jest dobro wspólne naszej Rodziny parafialnej i zgłosiły kandydatów do Rady Parafialnej. Pragnę przypomnieć, że w przyszłą niedzielę będą wybory nowych członków do Rady. Lista kandydatów będzie w tygodniu wywieszona obok prasy katolickiej.

8. Zbliża się listopad, miesiąc szczególnej pamięci o naszych bliskich zmarłych. Przy prasie katolickiej są karteczki na wypominki, które można zabrać.