Ogłoszenia 2 Niedzieli po Narodzeniu Pańskim

adminOgłoszenia

1. W pierwszą niedzielę nowego roku pragniemy powierzyć Chrystusowi ten nowy czas.

2. W środę 6 stycznia Uroczystość Objawienia Pańskiego. To również Dzień Dzieła Misyjnego Diecezji Tarnowskiej. Msze św. o godz. 700, 900 i 1030, na których będzie poświęcenie złota, kadzidła, mirry i kredy. Ponieważ w tym roku nie odwiedzą nas w naszych domach kolędnicy misyjni, dlatego po każdej Mszy św. grupa kolędnicza przedstawi krótki program kolędy misyjnej, wspólnie odśpiewamy kolędy, i przy tej okazji będzie można złożyć ofiarę na misje.

3. 7 stycznia pierwszy czwartek miesiąca. Msze św. wotywne o godz. 630 i 1700. O godz. 1600 nabożeństwo eucharystyczne z modlitwą o powołania.

4. Za tydzień Niedziela Chrztu Pańskiego i zakończenie okresu Bożego Narodzenia.

5. Dziękuję rodzinom z Mościsk oraz grupie młodzieży z Apostolskiej Grupy Młodzieżowej za porządkowanie kościoła w minionym tygodniu. Bardzo proszę o porządkowanie naszej świątyni i dekorację kwiatową w tym tygodniu rodziny z Mościsk z ul. Pogodnej, numery od 16 do 31.

6. W związku z podjętą decyzją o rezygnacji z tradycyjnej wizyty duszpasterskiej zwanej „kolędą” zapraszamy mieszkańców poszczególnych rejonów parafii na specjalnie celebrowane w ich intencji Msze Święte i nabożeństwo połączone z udzieleniem błogosławieństwa kolędowego Najświętszym Sakramentem.
Bardzo proszę, aby na te Msze święte przynieść ze sobą wodę, która będzie pobłogosławiona, a którą będzie można pokropić domostwa i ich mieszkańców.

Pamiątką takiego spotkania będzie broszura, jedna dla jednej rodziny, zawierająca modlitwy o błogosławieństwo dla domu i rodziny, błogosławieństwa małżonków, dzieci, a także znaczenie dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane oraz jak łączyć się duchowo ze Mszą Świętą transmitowaną i czym jest Komunia duchowa.

Program Mszy Świętych kolędowych w tym tygodniu:
– poniedziałek o godz. 1700 dla mieszkańców Woli Chorzelowskiej nr od 1 do numerów 59.
– wtorek o godz. 1700 dla mieszkańców Woli Chorzelowskiej nr od 60 do końca.

7. Błogosławionej niedzieli.